ZEMNÍ PRÁCE
AUTODOPRAVA

POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB

SLUŽBY ZEMĚDĚLCŮM
A MAJITELŮM LESA

VÝROBA PALISÁD


jste zde: Úvodní » QMS - ISO certifikace


QMS - ISO certifikace

INTEGROVANÁ POLITIKA
manažerského systému QMS


Záměrem vedení společnosti A-Z HOFMAN spol. s r.o. je stát se významnou regionální firmou na úseku svých hlavních činností což je:
-    zemní práce a přeprava materiálu
-    poskytování technických služeb

Za účelem růstu své konkurenceschopnosti, prosperity a zvyšování kvality prováděných služeb všem svým zákazníkům, vyhlašuje vedení společnosti A-Z HOFMAN, spol. s r.o. Integrovanou politiku , která je po vydání strategickým dokumentem společnosti.

1)    Hlavní zásadou naší Integrované politiky je poskytnout vždy nejkvalitnější služby všem našim obchodním partnerům.
2)    Jako poskytovatelé zemních, technických, stavebních a zemědělských služeb si  
      plně uvědomuje vliv svých aktivit na kvalitu životního prostředí, naše zaměstnance  
      a obyvatele žijící v místech výkonů naší činnosti .
3)    Plně uznáváme svou odpovědnost a závazek k ochraně životního prostředí  
      v nejbližším okolí působení společnosti. Tuto odpovědnost a závazek naplňujeme  
      respektováním a plněním legislativních a jiných požadavků vztahujících se na
      činnosti společnosti a podporováním politiky a praktik řízení ochrany životního
      prostředí na všech úrovních společnosti a jednotlivých pracovních místech
4)    Abychom dodrželi nastoupený trend a neustále zlepšovali úroveň a kvalitu našich služeb musíme plnit následující úkoly:
a.    zdokonalovat technologické postupy, modernizovat výrobní zařízení a strojní vybavení
b.    zvýšit produktivitu práce
c.    zajistit vysokou spolehlivost poskytovaných služeb
d.    neustále prohlubovat znalosti a schopnosti řídicích pracovníků
e.    při svých činnostech dbát na zvýšenou ochranu životního prostředí
                f.  chránit zdraví a životy našich zaměstnanců i pracovníků poddodavatelů
g.    v oblasti životního prostředí plnit nastavené právní a ostatní, i jiné relevantní    
      požadavky vztahující se k  procesům, činnostem, službám a produktům, ke   
      kterým se společnost přihlásila
h.    prevencí předcházet neshodám, znečišťování životního prostředí, plýtvání  
      zdroji a havarijním situacím, trvale zlepšovat a snižovat nebezpečí a rizika  
      spojená s bezpečností a ochranou zdraví pracovníků
5)    Budeme realizovat podnětné připomínky všech zainteresovaných stran, vyhodnocovat je a využívat k dalšímu chodu firmy.
6)    Zavedením týmové práce dosáhnout toho, že každý zaměstnanec se bude přímo podílet na dosažení našeho prioritního cíle a to stát se významnou firmou regionu.

Závazek vedení společnosti.

Vedení společnosti vytvoří podmínky a zdroje pro naplňování cílového stavu.          
Vedení společnosti zná schopnosti a odbornou způsobilost zaměstnanců pracujících ve společnosti A-Z HOFMAN, spol. s r.o. a věří, že všichni spolupracovníci se zasadí o dosažení vytčeného cíle. Vedení společnosti se zavazuje k dodržování všech platných právních a jiných legislativních předpisů.
Vedení společnosti, které zpracovalo tuto Integrovanou politiku je připraveno ji kdykoliv obhajovat, vysvětlovat a realizovat.

V Lipnici dne 3.11.2011

                                                                               
       

Ing.  Martina Hofmanová Jaroslav Hofman
Jednatel a Jednatel
představitel managementu  

 

 

© Všechna práva vyhrazena A-Z HOFMAN, spol. s r.o. - Zemní a výkopové práce Plzeň, Stavební práce, autodoprava

tvorba webových stránek v Plzni